Kapsejlads i Nappedam
I forhold til sin størrelse har Nappedam mange kapsejlere. Hver tirsdag deltager typisk 12 både med besætning i de ugentlige sejladser for at dyste om vandrepokalerne - opdelt i 3 løbsgrupper efter bådstørrelse.
Tilsvarende er samme antal - men ikke helt de samme både på vandet på torsdage, hvor der sejles "single-hand" sejladser; d.v.s. skipper er alene ombord og kan ikke brokke sig over gasterne!
Banen
Der sejles mellem faste udlagte bøjer i Egens Vig og kun i enkelte tilfælde forlades den beskyttende røn.
Afhængig af forventet vind er banelængderne mellem 3 og 6 sømil med længste "ben" på ca. 1 sømil.
Det giver mange vendinger og spilerhåndteringer, men ikke megen øvelse i at håndtere store søer.
Måleregler
Da vi i en lille havn ikke har ret mange ens både, sejler vi efter DH98 måleregel såvel tirsdage som torsdage.
DH98 reglen tager hensyn til, at bådene opfører sig forskelligt i forhold til hinanden ved varierende vindstyrker, hvilket den ny DH2000 regel ikke gør.
For single-hand sejladserne benyttes således også de vind differentierede ratings, hvilket kan lade sig gøre fordi undertegnede er klubmåler og har "genprogrammeret" Dansk Sejlunions DH98 program.
Dommere

2 - 3 faste start- og måldommere udregner på grundlag af ovenstående og den aktuelle banes længde samt vindstyrke - de deltagende bådes idealtider.  Vinder i hvert løb / aften præmieres med en flaske god rødvin, der SKAL deles på stedet med taberbådene.
Det giver anledning til et hyggeligt klubliv efter sejladserne, hvor eventuelle protester samt undervisning i kapsejladsregler også foretages.
Pris for deltagelse
200 kr./ båd pr. år; 50 kr. pr. gast. Beløbet gå overvejende til præmierne samt en afslutningsmiddag. Single-hand inkluderet i oven -stående pris.
Bugtserien
Vi indgår i et samarbejde med de øvrige sejlklubber i Århus Bugten.
Årligt koordinerer vi vore weekend sejladser/stævner og vore løb er gensidigt åbne for udefra kommende deltagere.
En række sejladser afholdt af forskellige klubber indgår i en mesterskabsserie.
Det må dog erkendes, at det har været svært at få ret mange deltagere med.