Nyt fra H. D.

Vi mødtes som vanligt over en kop kaffe og en god snak den 4. november. Vi var et mindre, men pænt selskab denne dag, og tiltag til foråret blev drøftet.

Peter Storm laver en tur til Randers Bymuseum den 3. februar med mulighed for efterfølgende frokost på Jens Otto Krags Cafe, lige over for museet.
Der er fri entre til museet. Se nærmere opslag i klubhuset og på hjemmesiden med hensyn til dato, mødetidspunkt og muligheder for samkørsel til denne tur.

Vi aftalte en tur til Hobro Lystfartøjsmuseum, når de åbner til foråret, hvilket er efter 1. maj, her er Henning Wittrup tovholder.
Et genbesøg Dansk Motor- og Maskinsamling bliver skubbet til først i efteråret, hvor det ikke er så koldt som sidst.

Følgende tirsdage kan du lægge ind i kalenderen:. Den 6. januar, 3. februar, 3. marts, og den 7 april.
Sidste samling er lagt som traditionen byder den 28. april,
så vi kan få vores herrefrokost og pyntet op til standerhejsning.

Juleskafning vil være tirsdag den 2 december, hvor vi vil få sat juletræet op, mens andre starter i køkkenet, så vi kan holde vores sædvanlige hyggelige herrefrokost.
Vi starter som vanligt med kaffe og arbejdsfordeling kl. cirka 09,30.

Tilmelding til herrefrokosten er nødvendig af hensyn til indkøb.
Liste er ophængt i klubhuset og tilmelding senest den 20. november.

Hilsen
Harald